2021

link Maj 2021

ZAPLANOWANE:

link Kwiecień 2021

 • Uzupełnienie dokumentacji i pliku SQL o kody odrzuceń 1A i 65 (związane z brakiem SCA/3D-Secure), oraz kody B## (odrzucanie Espago płatności, o których wiadomo, że nie będą mogły się powieść)

link Styczeń 2021

 • Wyłączenie akceptacji protokołu TLSv1.1 w bramce testowej Espago (aktualnie wspierane: TLSv1.2 oraz TLSv1.3)

2020

link Listopad 2020

 • Stopniowe włącznie 3-D Secure w wersji 2 (EMV 3-D Secure) dla kolejnych serwisów. Dla serwisów posiadających włączone 3DSv1.0.2 nie ma potrzeby wprowadzania zmian w integracji, różni się tylko ścieżka URL, na którą jest przekierowany klient.
 • Rozpoczęcie używania statustu płatności state=tds_redirected, oznaczającego przekierowanie klienta na uwierzytelnienie 3-D Secure (zarówno v2 jak i v1). Wcześniej taki status miała w tym czasie tylko transakcja przypisana do płatności.

 • Dodanie parametru sca_payment do właściwości profilu klienta. Jeśli jest pusty, nie jest zwracany, pojawia się i jest aktualizowany gdy został użyty parametr cof=storing przy płatności inicjującej, płatności z użyciem profilu klienta lub aktualizacji profilu klienta.

 • Dodanie płatności na kwotę “0” PLN/EUR/itp, służącej do uwierzytelnienia klienta z SCA i zapisania danych karty, bez konieczności obciążania go kosztami (lub wycofywania tej płatności). Funkcja (kwota 0) dostępna dla płatności realizowanych pezez acquirera Elavon.

link Styczeń 2020

 • Udostępnienie nowego kanału płatności kartowych poprzez operatora SIX/SaferPay (w zależności od umowy: channel=six_cc ).

2019

link Październik 2019

Aktualizacja kodów odrzuceń issuer_response_code dotyczących 3D-Secure:

E3 oznacza błąd banku przy 3D-Secure.
E4 (nowy) oznacza odrzucenie przez bank autoryzacji 3D-Secure klienta.
E5 (nowy) oznacza resztę błędów związanych z zabezpieczeniem 3D-Secure.

Utworzenie nowej dokumentacji pod adresem https://start.espago.com
Stara dokumentacja (https://developers.espago.com) pozostaje dostepna.

link Sierpień 2019

Dodanie do płatności parametru Card on file (cof = storing, recurring, instalment, unscheduled i inne), oznaczającego różne płatności związane z subskrypcjami i płatnościami wielokrotnymi:
* Parametr “cof=storing” dodany do płatności z 3D-Secure umożliwia zapisanie profilu klienta po tej płatności (nie potrzeba osobnego zapytania tworzącego profil klienta).
* Dla zachowania kompatybilności wstecz, od sierpnia 2019r domyślnie wszystkie płatności z parametrem “recurring=true” mają w Espago ustawiany automatycznie “cof=recurring” (Sprzedawca może nadpisać ten parametr podając w zapytaniu inną wartość parametru cof).

Zmiana wytycznych związanych z zabezpieczeniem 3D-Secure (zmiany związane z PSD2 i przygotowaniem do 3D-Secure v2.0.0)

 • każda płatność pojedyncza powinna być realizowana z zabezpieczeniem 3D-Secure
 • każda subskrypcja powinna zostać rozpoczęta lub poprzedzona płatnością z 3D-Secure
 • każda płatność przy użyciu profilu klienta (w ramach subskrypcji, one-click, na żądanie sprzedawcy) powinna być oznaczona odpowiednim parametrem COF (card on file).

Uwaga dotycząca siłowni i integratorów obsługujących siłownie:

 • sprawdzenie 3D-Secure przed uruchomieniem cyklicznych opłat wymaga zmiany sposobu zapisywania karty gdy klient zapisuje się w lokalu siłowni. Potwierdzenie 3D-Secure może wymagać od niektórych posiadaczy kart np. PKO zalogowania się do banku (i podania SMS'a), stąd sugerowanym rozwiązaniem jest aby ten element był wykonywany na urządzeniu klienta.
 • Proponowanym rozwiązaniem jest przesłanie klientowi (np. mailem, lub wyświetlenie w recepcji jako QR-kod) linku, pod którym klient dokończy dodwanie karty i przejdzie weryfikację 3DS.
 • W przypadku klientów rejestrujących się (lub aktualizujących dane karty) przez stronę internetową powyższy problem nie występuje, klient po prostu powinien być przekierowany na proces 3D-Secure w przeglądarce.

link Maj 2019

Wprowadzenie 22 maja 2019r. w środowisku produkcyjnym (secure) zmian dotyczących długości parametrów ID. Zmiany dotyczą tylko nowo tworzonych obiektów.

 • Zmiana początkowych znaków w parametrze ID transakcji z “tn_” na “tr_”. Długość ID transakcji pozostanie 12 znaków (tr_xxxxxxxxx).
 • Zwiększenie długości z 18 do 20 znaków wszystkich (poza ID transakcji) nowych parametrów ID:
 • ID płatności (pay_xxxxxxxxxxxxxxxx)
 • ID klientów (cli_xxxxxxxxxxxxxxxx)
 • ID tokenów i tokenów CVV
 • ID planów i subskrypcji
 • ID invoice i invoce item (faktury - elementy subskrypcji)
 • Zwiększenie z 12 do 14 długość parametrów ID nowych serwisów.

link Kwiecień 2019

Wprowadzenie w środowisku testowym (sandbox) zmian, które wejdą na serwer produkcyjny od 22 maja 2019r (opisane w sekcji “Maj 2019”). Zmiany dotyczą tylko nowo tworzonych obiektów.

Dodanie kodu issuer_response_code 15 (wydawca karty nie odnaleziony/testowa karta) dla języka PL i EN w pliku SQL w dziale Do pobrania.

2018

link Październik 2018

Dodanie dwuetapowego uwierzytelnienia w panelu Sprzedawcy.

Dodanie wysyłania informacji zwrotnych (back_request) przy zwrocie płatności.

link Sierpień 2018

Wdrożenie obsługi zabezpieczenia AMEX Safekey (3D-Secure na kartach American Express), co umożliwia w pełni akceptację kart AMEX.

Dodanie do panelu www opcji zwrotu płatności.

Dodanie do płatności możliwości:

 • ustawienia języka per transakcja (parametr locale),
 • wskazania adresu email do wysłania powiadomienia (parametr email),
 • wymuszenia niewysyłania powiadomienia mailowego nawet jeśli profil klienta posiada adres (parametr skip_email

link Lipiec 2018

Wprowadzenie możliwości przyjmowania płatności kartami China Union Pay (UP/CUP).

link Luty 2018

Wyłączenie akceptacji protokołu TLSv1.0 w bramce produkcyjnej Espago.

2017

link Sierpień 2017

Dodanie strony Espago do aktualizacji profili klienta.

link Maj 2017

Aktualizacja listy kodów odrzuceń. Dodanie kodów: R0, R1, 68, liczne poprawki w opisach kodów w języku PL, EN oraz FR. Nowy format pliku SQL z listą komunikatów.

link Styczeń 2017

Dodanie rozwiązania Espago iFrame - nowy, ulepszony względem Espago JS sposób tworzenia tokenów/przyjmowania płatności od klienta na stronie Sprzedawcy.

2016

link Grudzień 2016

Dodanie opcji pominięcia funkcji 3D-Secure.

Dodanie Espago iFrame

link Listopad 2016

Dodanie opcji aktualizacji klienta tylko w przypadku pomyślnej autoryzacji karty.

link Wrzesień 2016

Dodanie możliwości uzyskania przez API informacji o kraju i nazwie banku wydającego kartę klienta.

Liczne usprawnienia panelu WWW.

Zmiany w stopce w powiadomieniach mailowych do klientów: dodanie linka do FAQ oraz danych do kontaktu ze sprzedawcą (dane można uzupełnić przez panel WWW).

link Sierpień 2016

Dodanie rozdzielników pól “|”, w sposobie wyliczania sumy kontrolnej. Aktualizacja dotyczy MasterPass oraz Strony Płatności. Stary sposób wyliczania sumy kontrolnej bedzie funkcjonował do I kwartału 2017.

link Lipiec 2016

Wydanie wersji 1.2 skryptu Espago JS: https://js.espago.com/espago-1.2.js Użycie nowego skryptu (w miejsce dotychczasowego 1.1) - nie wymaga dodatkowych zmian na stronie Sprzedawcy. Nowy skrypt zawiera kilka usprawnień, a także wnosi obsługę tworzenia tokenów CVV.

link Maj 2016

Dodanie parametru payment_id (ID płatnosci w postaci pay_xxxxxxxx) do informacji zwrotnej (back request) wysyłanej z bramki Espago do serwisu sprzedawcy podczas obciążeń w ramach subskrypcji.

Dodanie nowych statusów płatności dla odrzuceń i błędów związanych z weryfikacją klienta w ramach 3D-Secure. Parametr reject_reason “3ds_not_authorized”, parametr issuer_response_code “E3”.

Drobne poprawki komentarzy do kodów odrzuceń12 i 62.

link Kwiecień 2016

Dodanie możliwości uruchomienia subskrypcji z opóźnionym startem.

link Marzec 2016

Dodanie ochrony przed przesłaniem znaków specjalnych tzw. “eskejpowanie”) we wszystkich opisowych parametrach (description, first_name, last_name, itp.) zgodnie z zaleceniami OWASP.

link Luty 2016

Dodanie możliwości ustawienia URL przekierowania dla danej płatności - parametru positive_url i negative_url.

2015

link Listopad 2015

Dodanie możliwości przekierowania na stronę płatności umieszczoną w bramce Espago.

Aktualizacja opisów kodów odrzuceń “issuer_response_code”: 00, 05, 57 w dokumentacji oraz plikach sql/xml

Dodanie nowych statusów płatności: “tds_redirected” oraz “resigned”.

Zmiany w wymaganiach SSL/HTTPS bramki

Podniesienie wymagań dla połączeń do bramki testowej https://sandbox.espago.com: ograniczenie akceptowalnych połączeń do TLSv1.2 i TLSv1.1 (wykluczenie TLSv1.0) oraz zwiększenie wymagań dla użytych szyfrów SSL (ssl_ciphers, wykreślenie części szyfrów używających CBC).

Konfiguracja HTTPS dostępna aktualnie w środowisku testowym będzie sukcesywnie wprowadzana w bramce produkcyjnej począwszy od lutego 2016r.

link Wrzesień 2015

Dodanie możliwości wielokrotnych, częściowych zwrotów (refund).

Dodanie możliwości dosyłania kodu CVV do płatności wielokrotnych/na żądanie.

link Czerwiec 2015

Dalsza rozbudowa funkcji związanych z płatnościami Espago w module Przelewy24.

link Maj 2015

Uruchomienie obsługi DCC (Dynamic Currency Conversion).

Zmiany możliwych statusów płatności w APIv3.0, dodanie: dcc_decision, tds_status.

Dodanie w dokumentacji opisu nowych kodów “issuer_response_code”: 91, 92, 95, 98.

Zmiany w konfiguracji SSL/HTTPS, wyłączenie akceptacji szyfrów uznawanych za zbyt słabe.

 • Aktualne ustawienia SSL w środowisku produkcyjnym są takie jakie były w środowisku testowym przez ostatnie kilka miesięcy. W środowisku testowym zabezpieczenia SSL zostały podniesione do poziomu, który zostanie wprowadzony w bramce produkcyjnej w ostatnim kwartale 2015.
 • Jednocześnie informujemy, że w drugim kwartale 2016r. bramki zaprzestaną akceptacji połączeń SSL z protokołem TLS1 (akceptowane zostaną TLS1.1 oraz TLS1.2)

link Kwiecień 2015

Uruchomienie obsługi MasterPass.

link Marzec 2015

Dodanie w dokumentacji opisu nowych kodów “issuer_response_code”: 62 oraz 75.

link Luty 2015

Wydanie nowego API v3.0. Dotychczasowa wersja APIv2.0 pozostaje w użyciu, jednak większość nowych funkcjonalności (opisywanych powyżej) będzie dotyczyć tylko APIv3.0.

Rozpoczęcie obsługi 3D-Secure.

2014

link Grudzień 2014

Wydanie nowej wersji dokumentacji Espago API i przeniesienie jej na nową domenę.

link Listopad 2014

Wyłączenie obsługi SSLv3 dla połączeń przychodzących (API) oraz wychodzących (informacjie zwrotne wysyłane przy subskrypcjach).

Witamy na Espago docs!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Zespół Espago